مسعود رسولیان
  • مهندسین مشاور پارس ستون1ejs_img_20160928_102303.jpg

سمت : مهندس طراح و مسئول دفتر فنی

تاریخ شروع کار : 1/اردیبهشت ماه /1397

تاریخ پایان کار: ادامه دارد

  • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

سمت : سرپرست کارگاه مجتمع های مسکونی سطح شهر زاهدان

تاریخ شروع کار: 1 / مهر ماه /1396

تاریخ پایان کار: 31/ فروردین ماه /1397

  • شرکت فنی و مهندسی ابنیه صنعت پویا

سمت : مسئول دفتر فنی و اجرایی پروژه بلوک میانی دانشگده علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ شروع همکاری : 1/ دی ماه /1395

تاریخ پایان همکاری: 31/ شهریور ماه /1396