مسعود رسولیان
عضويت از تا
عضو فعال  بسیج دانش آموزی و دانشجویی 1382 ادامه دارد
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 1391 ادامه دارد
عضو انجمن علمی مهندسی عمران 1392 1394
عضو انجمن بتن ایران 1392 ادامه دارد
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان 1394 ادامه دارد
عضو نخبگان بنیاد شهید و امور ایثارگران 1395 ادامه دارد