مسعود رسولیان
عنوان مقاله

نویسندگان

ناشر
تاثیر اقلیم بر روی طرح و شکل ساختمان های موجود در سیستان مهدی شهرکی- مسعود رسولیان- محمد رضا نظری کنفرانس بین المللی عمران ؛
معماری و توسعه پایدار شهری
تبریز
تاثیر آب و هوا بر روی طرح و شکل ساختمان (مطالعه موردی: سیستان) مسعود رسولیان- حسین سلمانی- محمدرضا نظری- آرش میری- میلاد رسولیان همایش ملی معماری و فرهنگ
مدیریت شهری کرج
Aluminum panel yielding dampers:Application in steel structure Mohammad Ali Irandegani, Kambiz Narmashiri, Reza Rahgozar, Masoud Rasoolian International Research Journal of Applied and Basic Sciences
Evaluation of magnetic field on water hardness and some characteristics of concrete Masoud Rasoolian, Reza Takhsha, Omid sarani, Yahya Saravani International Research Journal of Applied and Basic Sciences
The use of fiber reinforced polymer for strength and strain enhancements of concrete columns Masoud Rasoolian, Omid sarani, Reza hasanalipoor shahrabadi, Sadeq sarani International Research Journal of Applied and Basic Sciences
Effect of Climatic Design on Prevention of Energy dissipation in Buildings Masoud Rasoulian, Mahsa Mirhosseini, Mehdi Haghighat, Mohammad Amin Fakhri International Journal of Basic Sciences and Applied Research
(International Scientific Indexing)
اخلاق در حرفه مهندسی مسعود رسولیان؛ مهدی حقیقت؛ ابوالفضل حاتم مراد؛ محمد امین فخری همایش بین المللی معماری، عمران
و شهرسازی از آغاز هزاره سوم
مقایسیه روسازی بتن غلتکی( RCC) و روسازی آسفالتی از دیدگاه فراوانی مصالح، فنی، اجرایی، اقتصادی شهر زاهدان محمد عابدینی – امید سارانی- مسعود رسولیان اولین کنفرانس ملی فناوری های
نوین در علوم مهندسی بیرجند
امکان سنجی بکارگیری روسازی بتن غلتکی بجای روسازی آسفالتی در معابر شهری استان سیستان و بلوچستان امید سارانی – مسعود رسولیان- مهدی نوری – سعید سارانی دانشگاه شهید بهشتی تهران
بررسی میزان نشست روسازی انعطاف پذیر باند فرودگاه بر اثر فرود هواپیما بوئینگ 200-737 مسعود رسولیان – احسان کاشی – مجتبی عامری اولین کنفرانس مهندسی راه و ترابری دانشگاه گیلان
تاثیر دانش طراحی اقلیمی در جلوگیری از اتلاف انرژی ساختمان مسعود رسولیان- مهسا میر حسینی – محمد رضا نظری- رضا تخشا کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم مهندسی
ازریابی اقتصادی و زیست محیطی تعمیر و ترمیم شیار شدگی ناشی از حرارت با استفاده از بازیافت سرد درجا امید سارانی – مسعود رسولیان- محسن ریگی گوهرکوه- سعید سارانی – سجاد شهریاری کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی دانشگاه هامبورگ آلمان